Dálkové studium – Obchodní akademie (63-41-M/02)

Obchodní akademie (63-41-M/02)

Tento obor je zaměřen na ekonomicko-právní sféru managementu a podnikání.

Délka a typ studia:
5 let, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010.
ŠVP je k nahlédnutí na recepci školy.

Zápisné:
1 000,- Kč
Zápisné platí žák pouze jednou za celou dobu studia. Při přestupu na jiný obor studia se již zápisné neplatí.

 Školné od 1. 9. 2022:
3 500,- Kč měsíčně (ročně 35 000,- Kč)

Možnost dalšího vzdělávání:
Po maturitní zkoušce je možno pokračovat ve vysokoškolském studiu nebo na naší VOŠ.

Uplatnění absolventů:
Absolvent může nalézt uplatnění v bankovnictví, cestovním ruchu, státní správě nebo pojišťovnictví.

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání:
Kategorizace oboru OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:
Obchodní akademie – zdravotní omezení – kategorie 28
(kategorie 28 = obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků)
Pro výše uvedený obor není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Pro výše uvedený obor není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče

Učební plán oboru dle ŠVP (ke stažení)