Dálkové studium – Obchodní akademie (63-41-M/02)

Tento obor je zaměřen na ekonomicko-právní sféru managementu, obchodu a podnikání

Délka a typ studia:
5 let, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) od školního roku 2009/2010. ŠVP jsou k nahlédnutí na recepci školy.
Výuka probíhá formou konzultací 1 x týdně v odpoledních hodinách od 14:00 hod. do 19:55 hod..1. a 2. ročník v úterý, 3. a 4. ročník ve čtvrtek a 5. ročník ve středu.

Školné:
11 100,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:
Po maturitní zkoušce je možno pokračovat ve vysokoškolském studiu nebo na naší VOŠ.

Uplatnění absolventů:
Absolvent může nalézt uplatnění v bankovnictví, obchodu, podnikání, cestovním ruchu, státní správě nebo pojišťovnictví.

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání:
Kategorizace oboru OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:
Obchodní akademie – zdravotní omezení – kategorie 28
(kategorie 28 = obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků)
Pro výše uvedený obor není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Učební plán oboru dle ŠVP (ke stažení)