Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Čtyřleté denní studium je určeno žákům se zájmem o ekonomickou oblast, management, obchod, právní oblast a podnikání. Studenti jsou cíleně připravováni pro studium na vysoké škole.

Délka a typ studia:
4 roky, střední vzdělání s maturitou
Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) od školního roku 2009/10. ŠVP jsou k nahlédnutí na recepci školy.

Školné:
13 000,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:
Po maturitní zkoušce je možno pokračovat ve vysokoškolském studiu nebo na naší VOŠ.

Uplatnění absolventů:
Absolvent může nalézt uplatnění v obchodu, bankovnictví, cestovním ruchu, státní správě, firemní ekonomice, marketingu nebo pojišťovnictví.

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání
Kategorizace oboru OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:
Ekonomické lyceum – zdravotní omezení – kategorie 28
(kategorie 28 = obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků)
Pro výše uvedený obor není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Učební plán oboru (ke stažení)