Management sportu (63-41-M/02)

Tento obor je zaměřen na ekonomicko-právní sféru managementu a podnikání. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Jihomoravský krajským výkonným výborem ČSLH.
Český svaz ledního hokeje

Organizace studia:
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou je určeno pro studenty, kteří jsou aktivními sportovci. Zejména fotbalisty, hokejisty, florbalisty a i pro jiné oblasti sportu.

Pojem „management sportu“ je v tomto studiu chápán ze dvou hledisek:

 • management sportu  jako vykonávání manažerské praxe ve sportovním prostředí
 • management sportu jako studijní obor rozvíjející oblast profesionální přípravy v dané specializaci

Ve škole se student naučí:

 • ekonomii, management, marketing, finance a další předměty s ekonomickým základem
 • biomedicínské disciplíny (somatologie a fyziologie tělesné zátěže)
 • sportovní teorii (historie a pravidla sportovní disciplíny, teorie tréninku včetně didaktiky)
 • fungování těla v zátěži
 • zásady organizování a vedení moderního tréninku
 • vidět klub po ekonomické stránce
 • práci s výpočetní technikou
 • cizí jazyky (AJ, NJ, RJ – výběr)
 • právo a společenské vědy
 • získá nejnižší licenci rozhodčích

Součástí povinné části studia je 14 denní praxe ve sportovních klubech a organizacích.

Možnosti uplatnění absolventů:
Jsou velmi široké. Od funkcí na různých organizačních úrovních ve stávajících sportovních klubech až po národní instituce a zařízení, které nabízejí rekreační, rehabilitační a volnočasové programy (fitness, wellness), v reklamních a marketingových agenturách, v oblasti sportovního zboží, v organizacích specializovaných na uspořádání sportovních podniků.
Obor Management sportu koncepčně zapadá do struktury studijních oborů Vyšší odborné školy ELDO a všech studijních oborů Ekonomické fakulty. Důraz je kladen nejen na předměty obecného ekonomického základu, ale i na aplikované disciplíny, které se věnují specifickým problémům sportovního prostředí.
Studijní plán je směřován ke globálnímu pohledu na problematiku managementu a na širší uplatnění absolventa i v různých ekonomicko-administrativních sférách. Další možnosti pokračování ve vysokoškolském studiu jsou na katedře sportovních studií v navazujících studijních programech.

Školné:
14 000,- Kč

Přijímací řízení:

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání:
Kategorizace oboru OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:
Obchodní akademie – ŠVP Management sportu – zdravotní omezení – kategorie 28
(kategorie 28 = obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků)
Pro výše uvedený obor není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Učební plán oboru dle ŠVP (ke stažení)